شرکت داری
شعار سال 98

sss3

sss3

خدمات مدیریتی

چهارشنبه 25 دی 1398

ثبت تغییرات شرکت ها

چهارشنبه 25 دی 1398

ثبت انواع شرکت ها

خدمات اجرائی

ثبت برند

انجام امور اداری و وکالتی

تملک و تجهیز املاک

همکاری در مناقصات و پروژه ها

تامین سبد کالای اقتصادی

اعتبارسنجی خریداران و فروشندگان

برگزاری جلسات و مهمانی شرکت ها

تامین اقامتگاه های کشوری

سمینار، همایش و نشست های تجاری