شرکت داری
شعار سال 98

sherkatdari000

اخبار و رویدادها

چهارشنبه 25 دی 1398

ثبت تغییرات شرکت ها

چهارشنبه 25 دی 1398

ثبت انواع شرکت ها

معرفی محصولات و خدمات

ثبت برند

انجام امور اداری و وکالتی

تملک و تجهیز املاک

همکاری در مناقصات و پروژه ها

تامین سبد کالای اقتصادی

اعتبارسنجی خریداران و فروشندگان

برگزاری جلسات و مهمانی شرکت ها

تامین اقامتگاه های کشوری

سمینار، همایش و نشست های تجاری