شرکت داری
شعار سال 98

مشاوره خصوصي

دوست عزيزم سلام

لطفا قبل از درخواست جلسه مشاوره، رزومه بنده را در همين وب سايت مطالعه بفرمائيد و پس از آن مطالب اين پست را ببينيد. ما با توجه به توانائيها با سه گروه زير برنامه هاي مشاوره را برگزار مي کنيم:

گروه اول : موسسين، مديران، اعضاء هيئت مديره و مالکين شرکت ها هستند که مي خواهند شرکتي را راه اندازي کنند و يا در مديريت و نگهداري شرکت خود دچار چالش هائي هستند و يا اينکه در شرکتشان همه چي به خوبي پيش مي رود ولي به دنبال توسعه شرکت خود از جهات مختلف هستند.

گروه دوم : خانواده هاي مختلف کودکان و نوجوانان، براي تعيين آينده شغلي و تحصيلي فرزندان دلبندشان هستند، که با توجه به در حدود 25 سال سابقه کار اينجانب در درجات مختلف کارشناسی و مديريتي دولتي و خصوصي و کارآفريني و داشتن اطلاعات و تجربيات فراوان در اين خصوص، بهترين مسير تحصيلي و شغلي را براي فرزندان اين عزيزان ترسيم نموده و در صورت علاقه مندي ايشان، تا رسيدن به هدف تعيين شده در خدمت خانواده هاي محترم هستم.

گروه سوم : دوستاني هستند که يا مي خواهند شروع به کار کنند و يا شاغل هستند و تصميم گرفته اند مسير بهتري را براي زندگي شغلي خود رقم بزنند. که در اين جلسه نيز راههاي مختلف براي رسيدن اين دوست عزيز بررسي شده و پيشنهادات مفيدي به ايشان داده خواهد شد که بتواند فردائي بهتر را براي اين دوست رقم بزند.  

هزينه جلسه مشاوره براي صحبت هاي اوليه و ارائه راهکارهاي اوليه ( تا نهايت 3 ساعت) مبلغ 1.500.000 ( يک ميليون و پانصد هزار) تومان مي باشد. در صورتيکه نياز به جلسات ديگري براي به نتيجه رسيدن کاملتر باشد، هزينه برنامه هاي قابل ارائه و يا جلسات بعدي در همان جلسه اول توافق خواهد شد.

دوستان عزيز براي دريافت وقت جلسه مي توانند با تلفن هاي دفتر ( خانم ساکي ) تماس حاصل نموده و هماهنگي هاي لازم را به انجام برسانند.

تلفن تماس   44841229-021