شرکت داری
شعار سال 98

پیگیری اخذ تسهیلات و مجوز های خاص

گاهی اوقات شرکت ها ممکن است بدون نیاز به تسهیلات و یا مجوزهای خاصی، تاسیس شوند، حیات پیدا کرده و تا اندازه ای بزرگ شوند و نیاز و یا عقیده ای هم به دریافت تسهیلات یا مجوز های خاص نداشته باشند و گاهی اوقات شرکت ها ممکن است با دریافت یک مجوز انحصاری خاصی و یا یک وام بدون بهره حمایتی یا کم بهره، شاهد انقلاب توسعه ای در شرکت خود گردند.

 

pic1049

 

تیم های اداری ما در این زمینه ها فعال هستند و خوشحال خواهیم شد بتوانیم باعث توسعه بینظیر شرکت ها در کشور عزیزمان ایران باشیم.

 

pic1050

 

با ما شرکت داری را تجربه کنید ...