شرکت داری
شعار سال 98

ارزش و قیمت گذاری شرکت ها

ما معتقدیم شرکت ها باید عمری جاودانه داشته باشند و از شخصی به خانواده خود یا دیگران انتقال داده شده و خدمات و محصولات آن همیشگی ادامه داشته باشد.

 

pic1033

 

در جهان شرکت های بسیاری هستند که بیش از یک یا چند قرن سابقه دارند و علاوه بر باقی ماندن در صحنه اقتصاد، روز به روز به ارزش برند آنها افزوده می شود.اگر در زمان تاسیس شرکت همه زیر ساخت ها به درستی تعریف و اجرا شود. طبعا رسیدن به این ایده کار، کار دشواری نیست.

 

pic1034

 

اگر چنین کنیم طبعا امکان خرید و فروش و انتقال سهام شرکتها موضوعی جدی و فراگیر خواهد شد که مجموعه شرکت داری در کل کشور تصمیم دارد این وظیفه مهم را به دوش بکشد. در این صورت بر اساس اسناد، مدارک، املاک، دارائیها و غیره ارزش و قیمت قابل فروش هر شرکت تعیین شده و بدلیل منطقی بودن، خریداران برای خرید شرکت های کار کرده، رغبت بیشتری نشان خواهند داد.

با ما شرکت داری  را تجربه کنید ...