شرکت داری
شعار سال 98

خرید و فروش و انتقال سهام

در کشور ما بحث فروش سهام فقط به برخی شرکت های بزرگ و با قوانین بسیار سخت روبروست. اگر شرکتی بخواهد به آن حدی از اعتبار برسد تا بتواند در بورس یا فرابورس اقدام به فروش اوراق سهام بنماید باید 7 خوان رستم را طی کند.

 

pic1038

 

در عوض شرکت های کوچک اگر بتوانند از سرمایه در گردش مناسب و کافی برخوردار شوند می توانند بخوبی تعالی یافته و حیات جاودان پیدا کنند، از طرفی مردم عادی می توانند به جای سپرده گذاری در بانک ها و یا ورود پول های سرگردان به بخش های ارز و ملک و غیره در شرکت ها با خیال راحت سرمایه گذاری کنند و همه طرفین از این ماجرا سود کافی ببریند.

 

pic1037

 

بی شک این مهم هم پس از ارزش و قیمت گزاری شرکت ها امکان پذیر بوده و مجموعه شرکت داری در سراسر کشور می تواند متولی این کار اقتصادی ارزشمند گردد.

با ما شرکت داری را تجربه کنید ...