شرکت داری
شعار سال 98

نگارش خط مشی و استراتژی شرکت ها

طبق آماری که از اداره ثبت شرکت ها برآمده است تقریبا 55 درصد از شرکت هایی که در طول یک سال ثبت می شوند، به دلیل عدم داشتن طرح های توجیهی و درآمد زا و همچنین عدم داشتن خط مشی و استراتژی دچار تعطیلی می شوند، در صورتیکه همه این شرکت ها برای شروع فعالیت خود، دفاتری را خریداری یا اجاره کرده اند. مبلمان و تجهیزاتی را خریداری کرده و نفراتی را به استخدام خود درآورده اند. که همه این موارد هزینه های کمی برای سرمایه گذاری که اقدام به تاسیس شرکت کرده است، نیست.

 

pic1040

 

فرمانداران اقتصادی مجموعه شرکت داری با آموزش های متوالی و تدریجی خود، به عنوان یک تخصص مهم آموزش های مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک را گذرانده و می توانند در زمان ثبت و تاسیس شرکت استراتژی منطقی حضور شرکت ها در بازار را قبل از راه اندازی، نگاشته و خط مشی حضور و ادامه حیات در بازار را برای حداقل 10 سال تدوین کنند.

 

pic1039

 

با این کار شرکت ها بتوانند علاوه بر عدم تعطیلی خود در سال اول، برای هر چند سال به خوبی در بازار حضور داشته و نهایتا در صورت عدم تمایل به ادامه آن، با ارزش واقعی شرکتشان را با قیمت مناسبی که هزینه های انجام شده برای شرکت خود و حتی حق الزحمه مدیران در سالهای قبل را جبران کند، به فروش برسانند.

 با ما شرکت داری را تجربه کنید ...