شرکت داری
شعار سال 98

درباره ما

مجموعه شرکت داري، يک هلدينگ تازه تاسيس در زمينه هاي مختلف بازرگاني، آموزش، خدماتي، اجرائي و مشاوره ای است که از ترکيب عوامل زير تشکيل شده است

شخص سيد فريد بلادي موخر به عنوان موسس و هسته اصلي تيم .

برخي از اساتيد برجسته دانشگاهي و محققان و دانشجويان دوره هاي مرتبط با فعاليت هاي وب سايت.

برخي از مديران و کارشناسان خبره اقتصادي، بانکي، بازرگاني، مالياتي، بيمه اي، اداري، حقوقي و غيره.

برخي از شرکت ها و گروه هاي تبليغاتي، طراحي، عکاسي، فيلمبرداري، حسابداري، حسابرسي، گردشگري، اينترنتي، بازرگاني، آموزشي، مديريتي، انفورماتيکي، نرم افزاري، سخت افزاري، رايانه اي، تدارکاتي و غيره.

برخي از مشاوران و مديران برجسته.   

مجموعه نمايندگي هاي کشوري سازمان شرکت داري.