شرکت داری
شعار سال 98

تيم شرکت داري

 

مجموعه شرکت داری، متشکل از :

1 - سيد فريد بلادي موخر به عنوان مدير تيم

2 - تعدادي نماينده فعال در سراسر کشور

3 - تعدادي مدير بازنشسته و غير بازنشسته از سازمان هاي مختلف لشکري و کشوري با تخصص هاي مختلف 

4 - تعداد زيادي همکار خدمات دهنده از جاي جاي کشور در زمينه هاي مختلف خدمات قابل ارائه به مشتريان عزيز