شرکت داری
شعار سال 98

آموزش دوره هدف گذاری و برنامه ریزی حرفه ای

 

آغاز ثبت نام دوره آموزشی با عنوان هدف گذاری و برنامه ریزی حرفه ای

 

توسط مهندس سید فرید بلادی مؤخر

 
مولف کتاب عمرنامه (تنها کتاب برنامه ریزی 40 ساله زندگی در جهان)، مشاور شغلی و تحصیلی، کارشناس ارشد شرکت داری

 

PIC000

 

جهت ثبت نام در دوره حداکثر تا 31 تیرماه 1398 با تلفن هاي دفتر، داخلي اپراتور تماس گرفته و پس از ثبت نام، در زمان مقرر حضور بهم رسانيد.

تلفن هاي تماس : 44872484 – 44841229 – 021